czystka


czystka
Usuwanie niepożąanych wspólników, zwłaszcza poprzez ich zabijanie
Eng. An act of getting rid of one's unwanted associates, especially by killing them; a purge

Słownik Polskiego slangu. . 2012.

Look at other dictionaries:

  • czystka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. czystkatce; lm D. czystkatek {{/stl 8}}{{stl 7}} pozbycie się osób niechcianych, niewygodnych z jakiejś organizacji, instytucji, środowiska itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Czystka stalinowska. Przeprowadzić czystkę w …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • czystka — ż III, CMs. czystkatce; lm D. czystkatek pot. «usuwanie niepożądanych osób z jakiegoś środowiska, z jakiejś instytucji» Przeprowadzić, zrobić czystkę. ‹ros.› …   Słownik języka polskiego

  • czystka etniczna — {{/stl 13}}{{stl 7}} zabójstwa, represje, wyganianie cywilów – członków jakiegoś narodu (grupy etnicznej) z ich domostw przez inną, wrogą grupę etniczną, która zdobyła władzę na określonym terenie (zwykle w czasie wojny) : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • antysemicki — antysemickiccy «odnoszący się do antysemity, antysemityzmu» Agitacja, czystka antysemicka. Awantury, bojówki, burdy, wystąpienia antysemickie …   Słownik języka polskiego

  • etniczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} dotyczący przednarodowej formy integracji (plemienia, ludu, narodowości); oparty na wspólnym pochodzeniu, odrębnym języku lub gwarze, swoistej kulturze, nazwie, poczuciu więzi grupowej : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień